Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Two towns, two countries, one civilization


Welcome to every body.

This is an eTwinnining Project. The partners of the project are B Primary School of Pafos (Cyprus) and R.K. Basisschool Bernardus of Saasveld (The Netherlands)

The pupils will try to present their towns and countries through the most popular cultural, religious and national events.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου